อาคเนย์ พร้อมเคียงข้างคนไทย ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ ยกเว้นดอกเบี้ยต่ออายุกรมธรรม์

อาคเนย์ประกันชีวิต หนึ่งในสายธุรกิจหลักด้านประกันและการเงิน บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าขยายระยะเวลาผ่อนผันชำระค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต พร้อมยกเว้นดอกเบี้ยต่ออายุกรมธรรม์ เพื่อช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พร้อมเคียงข้างคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19

นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ห่วงใยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคโควิด-19 จึงได้ออกมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยงวดวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง งวดวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 โดยบริษัทฯ ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็น 91 วัน นับจากวันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย และยกเว้นดอกเบี้ยจากการต่ออายุกรมธรรม์ (Reinstatement) ภายใน 6 เดือน นับจากงวดชำระดังกล่าว รวมถึงยกเว้นดอกเบี้ยกรมธรรม์ที่กู้ชำระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติ (Automatic Premium Loan) สำหรับลูกค้าที่ชำระคืนเงินกู้เต็มจำนวน ภายใน 6 เดือน นับจากงวดชำระดังกล่าว

“เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลายและยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับรายได้ของลูกค้าที่ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในชีวิตประจำวัน บริษัทฯ ไม่นิ่งนอนใจที่จะช่วยเหลือและดูแลลูกค้าคนสำคัญอย่างเต็มที่ โดยเราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างทุกคนในภาวะที่ยากลำบาก ให้สามารถผ่านสถานกาณ์นี้ไปด้วยกัน เพื่อให้คนไทยได้ใช้ชีวิตด้วยความอุ่นใจ ปราศจากความกังวล และเป็นการตอบแทนที่ได้มอบวางไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้ให้หลักประกันชีวิตและสุขภาพการเงินแก่ทุกคน” นางภฤตยา กล่าว

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน