ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัยฉลองก้าวสู่ปีที่ 69

นายวิโรจน์  เศรษฐปราโมทย์  ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน  ร่วมตัดเค้กฉลองความสำเร็จ ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 69  ภายหลังพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเช้า ณ  สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์

อนึ่ง บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2493 โดยจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อเดือนตุลาคม 2554 ให้บริการด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย ภายใต้วิสัยทัศน์องค์กร ก้าวสู่ความเป็นผู้นำในตลาดที่เหมาะสมกับศักยภาพของบริษัทฯ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน