บ.สยามอนุรักษ์ 99 สนับสนุนทุนการศึกษารร.ฝายกวางวิทยาคม อ.เชียงคำ จ.พะเยา

 

 

นางสุทัศษา เหล่าหงษ์เกียรติ นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย (ATTM) ร่วมกับบริษัท สยามอนุรักษ์99 จำกัดมอบทุนการศึกษาจำนวน 300,000 บาทให้แก่นักเรียนชาติพันธุ์ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาประกอบด้วย นายมานะ พิทยพัฒนา ผู้อำนวยการ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นายชัยอนันต์ แก่นดี ผู้ทรงคุณวุฒิ นายณรงค์ เพชรล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและงบประมาณ 1 สมป.สพฐ. พ.อ.วิทยา ชัยสมพร รอง ผอ.รมน.จังหวัดพะเยา และพ.ต.อ.ประจัน ปัญญาแก้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงคำเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการการศึกษาให้มีความก้าวหน้าโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการจัดการ การเรียนรู้และการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างคนดีมีคุณธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมใบบุญดอกเหียง โรงเรียนฝายกวางวิทยา อ.เชียงคำ จ.พะเยา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560

 

 

 

 

 

 

 

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com