ชับบ์สามัคคีประกันภัย มอบสินไหม กว่า 12 ล้านบาท

 

 

บริษัทชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้ามอบสินไหมทดแทน จากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารตะวันแดง มหาซน ณ อุบลราชธานี ซึ่งอยู่ภายใต้ความคุ้มครอตามกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของบมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย โดยมี นายประเสริฐศักดิ์  ประทีปฉาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิว ตะวันแดง อุบล จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน 12,385,427.65บาท (สิบสองล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์)จาก นายเจษฎา เสถียรรัมย์ ผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย (ขวามือ)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน