เลขาฯคปภ.วาง 5 กรอบขับเคลื่อนประกันสุขภาพส.

“สิทธิพล ทวีชัยการ” เลขาฯคปภ.วาง 5 กรอบประกันสุขภาพประเดิมปรับปรุงสัญญา ก่อนปรับอัตราเบี้ย กำหนดรูปแบบเก็บข้อมูลสถิติ จัดทำคู่มือ ออกกฎหมายเฉพาะ