BKI มอบเงิน 1 ล้านบาท ร่วมโครงการ 40 ปีเเห่งการให้ โดยมูลนิธิทิสโก้ฯ ซื้อสมาร์ตโฟนให้นักเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ยุคดิจิทัล

BKI มอบเงิน 1 ล้านบาท ร่วมโครงการ 40 ปีเเห่งการให้ โดยมูลนิธิทิสโก้ฯ ซื้อสมาร์ตโฟนให้นักเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ยุคดิจิทัล

BKI เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหาร Insurance Regulator of Cambodia และ Cambodian Reinsurance เยี่ยมชมดูงานระบบ EMCS eClaim ที่เพิ่มประสิทธิภาพบริการเคลมรถยนต์

BKI เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหาร Insurance Regulator of Cambodia และ Cambodian Reinsurance เยี่ยมชมดูงานระบบ EMCS eClaim ที่เพิ่มประสิทธิภาพบริการเคลมรถยนต์

BKI ห่วงใยผู้ป่วย มอบชุดเวชภัณฑ์และยารักษาโรคให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ รวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท

BKI ห่วงใยผู้ป่วย มอบชุดเวชภัณฑ์และยารักษาโรคให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ รวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท

BKI มอบเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม มูลค่ากว่า 4 ล้านบาทให้ รพ.ศูนย์สกลนคร

BKI ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย มอบเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม มูลค่ากว่า 4 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร