กลุ่มพรูเด็นเชียล เผยผลการดำเนินงานปี 2565 ยังคงแข็งแกร่ง ด้วยเบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (APE) อยู่ที่ 4,393 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 พร้อมเดินเกมรุกปีนี้จากโอกาสที่สร้างการเติบโตมากมาย

กลุ่มพรูเด็นเชียล เผยผลการดำเนินงานปี 2565 ยังคงแข็งแกร่ง ด้วยเบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (APE) อยู่ที่ 4,393 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 พร้อมเดินเกมรุกปีนี้จากโอกาสที่สร้างการเติบโตมากมาย