ไทยไลฟ์ใส่ใจสุขภาพพนักงาน ให้กลุ่มเสี่ยง ทำงานที่บ้าน

“ไชย ไชยวรรณ”MDไทยประกันชีวิตใส่ใจสุขภาพพนักงานประกาศแนวทางดูแลพนักงานกลุ่มเสี่ยงจากภาวะฝุ่น PM 2.5 อนุญาตให้ทำงานที่บ้านหรือที่พักอาศัย