คปภ.ระดมบริษัทประกันภัยร่วมสร้าง CG ในยุคดิจิทัล

คปภ.ระดมประกันภัยร่วมสร้าง CG ในยุคดิจิทัล ด้าน สถาบันกรรมการบริษัทไทยชี้ Trust คือความท้าทายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นโจทย์ที่ธุรกิจประกันภัยต้องหาคำตอบ