กองทุนประกันชีวิตร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 23 (พ.ศ.2567)

กองทุนประกันชีวิตร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 23 (พ.ศ.2567)

ฟิลลิปประกันชีวิต ยกทัพผลิตภัณฑ์ร่วมออกบูธในงาน “วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 23”

ฟิลลิปประกันชีวิต ยกทัพผลิตภัณฑ์ร่วมออกบูธในงาน “วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 23”

ลูกค้าสินมั่นคงฯ ควรรู้และทำ หลังบริษัทประกันฯ โดนปิด!!

การแถลงข่าวกรณีถูกสั่งปิดดำเนินงานถาวรบริษัท สินมั่นประกันภัย ของ สำนักงาน คภป. สมาคมประกันวินาศภัย และกองทุนประกันวินาศภัย เมื่อบ่ายวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ณ สำนักงาน คปภ.ถ.รัชดา

SPY MAN จันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 พรูฯ!! สุ่มเงียบ! CAO ใหม่ “โตเกียวฯ” เดินสายคุยโรงพยาบาลล็อกสัญญาณประกันสุขภาพพุ่ง “กรุงเทพฯ” โอเพ่นเฮ้าส์รับน้องแผนรายได้เดือนละ 8.4 หมื่น

พรูฯ!! สุ่มเงียบ! CAO ใหม่ “โตเกียวฯ” เดินสายคุยโรงพยาบาลล็อกสัญญาณประกันสุขภาพพุ่ง “กรุงเทพฯ” โอเพ่นเฮ้าส์รับน้องแผนรายได้เดือนละ 8.4 หมื่น

“ภาคธุรกิจประกันชีวิตรวมพลังปลูกป่าชายเลน” เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2567

“ภาคธุรกิจประกันชีวิตรวมพลังปลูกป่าชายเลน”เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2567

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ระดมสมองกูรูด้านกฎหมาย บริษัทประกันภัยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เปิดช่องเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมาย ควรเร่งแก้ไขด่วนก่อนกระทบต่อกลไกการกำกับดูแล

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ระดมสมองกูรูด้านกฎหมาย บริษัทประกันภัยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เปิดช่องเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมาย ควรเร่งแก้ไขด่วนก่อนกระทบต่อกลไกการกำกับดูแล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมแต่งตั้งกองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้ชำระบัญชี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมแต่งตั้งกองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้ชำระบัญชี