การดำเนินการของ สำนักงาน คปภ. เพื่อช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัย กรณีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย “เอเซียประกันภัย 1950”

การดำเนินการของ สำนักงาน คปภ. เพื่อช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัย กรณีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัท เอเซียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

ด่วน! คปภ.แถลง คำสั่ง กระทรวงคลังปิด “เอเชียประกันภัย” ตั้ง “กองทุนประกันวินาศภัย” เป็นผู้ชำระบัญชีดูแลต่อ

คปภ.แถลงด่วนสั่งปิด “เอเชียประกันภัย” ขาดสภาพคล่อง ไม่มีเงินจ่ายเคลมโควิด-19  ตั้ง กองทุนประกันวินาศภัย เป้น ผู้ชำระบัญชี มีผลวันนี้

คปภ. ชี้แจงการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปประจำ เอเชียประกันภัยดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

คปภ. ชี้แจงการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปประจำ ณ ที่ทำการบริษัท เอเชียประกันภัย   ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย โปร่งใส และเป็นกลาง โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน

เมืองไทยประกันชีวิต มอบเงินสมทบแก่ คปภ. “โครงการประกันภัยรวมใจ มอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน” เพื่อจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม

เมืองไทยไลฟ์ มอบเงินสมทบแก่ คปภ. “โครงการประกันภัยรวมใจ มอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน” เพื่อจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม

คปภ. สมาคมศิษย์เก่า วปส. พร้อมภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ร่วมสานหัวใจบริจาควัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้พิการ

คปภ. สมาคมศิษย์เก่า วปส. พร้อมภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ร่วมสานหัวใจบริจาควัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้พิการ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริจาคเงินจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้กับประชาชนกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง

สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริจาคเงินจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้กับประชาชนกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง

สมาคมประกันชีวิตไทย มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สมาคมประกันชีวิตไทย มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019