“กรุงไทย-แอกซ่าฯ”ร่วมปลูกข้าวในกิจกรรม “สร้างแผ่นทอง เพื่อน้องๆ บ้านนานา ” 

“บุปผาวดี โอวรารินท์” ปธ.จนท.บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตพร้อมผู้บริหาร พนักงานจิตอาสา ร่วมปลูกข้าวในกิจกรรม “สร้างแผ่นทอง เพื่อน้องๆ บ้านนานา ปีที่ 11”