ไทยสมุทรฯจับมือปตท.คุ้มครองประกันอุบัติเหตุฟรีสงกรานต์

ไทยสมุทรฯ จับมือ ปตท. ให้ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุแก่ลูกค้าผู้ถือบัตร PTT Blue Card นาน 1 เดือน 10 เม.ย. – 10 พ.ค. 60 นี้ โดยสมาชิกบัตร PTT Blue Card สามารถลงทะเบียนรับความคุ้มครองได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 เมษายน 2560