กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานจัดกิจกรรมและงานพิธีเปิด “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567”

กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานจัดกิจกรรมและงานพิธีเปิด “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567”

กองทุนประกันวินาศภัยจัด “โครงการให้คำปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัยแก่บุคลากรสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) และบุคลากรสำนักงาน คปภ. จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิงรุก ประจำปี 2567”

กองทุนประกันวินาศภัยจัด “โครงการให้คำปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัยแก่บุคลากรสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) และบุคลากรสำนักงาน คปภ. จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิงรุก ประจำปี 2567”

กองทุนประกันวินาศภัยจัด “โครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย ปี 2” ให้แก่ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย และเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ประจำปี 2567 ณ จังหวัดหนองคาย

กองทุนประกันวินาศภัยจัด “โครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย ปี 2” ให้แก่ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย และเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ประจำปี 2567 ณ จังหวัดหนองคาย

กองทุนประกันวินาศภัยได้จัดโครงการ กองทุนประกันวินาศภัย “ปันน้ำใจให้น้อง” ประจำปี 2567

กองทุนประกันวินาศภัยได้จัดโครงการ กองทุนประกันวินาศภัย “ปันน้ำใจให้น้อง” ประจำปี 2567

กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ประจำปี 2567 ของ คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และเปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์)

กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2567 ของ คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์)

นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาของสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย

นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาของสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย

กองทุนประกันวินาศภัยจัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย ให้แก่ กลุ่มพนักงานสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2566

กองทุนประกันวินาศภัยจัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย ให้แก่ กลุ่มพนักงานสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2566