สสส. สานพลังเครือข่ายสื่อสุขภาวะท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่-สถานศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ตอกย้ำรณรงค์ “คนรุ่นใหม่ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”

สสส. สานพลังเครือข่ายสื่อสุขภาวะท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่-สถานศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ตอกย้ำรณรงค์ “คนรุ่นใหม่ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”