TIP มอบถุงคลุมรองเท้าป้องกันไวรัส สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

TIP มอบถุงคลุมรองเท้าป้องกันไวรัส สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ทิพยประกันภัย จับมือ บีบี คลินิก ส่งความห่วงใย มอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ทิพยประกันภัย จับมือ บีบี คลินิก ส่งความห่วงใย มอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ทิพยประกันภัย จับมือ ธนาคารกรุงไทย ส่งความห่วงใยสู้วิกฤตภัย มอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ทิพยประกันภัย จับมือ ธนาคารกรุงไทย ส่งความห่วงใยสู้วิกฤตภัย มอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

TIP ให้กำลังใจประชาชน ผ่านเพลง “ห่วงใยเป็นที่สุด” ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19)

TIP ให้กำลังใจประชาชน ผ่านเพลง “ห่วงใยเป็นที่สุด” ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ทิพยประกันภัย มอบรถดัดแปลงพิเศษเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน รพ.รามาธิบดี

ทิพยประกันภัย มอบรถดัดแปลงพิเศษเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน รพ.รามาธิบดี