ธุรกิจห้าดาวสร้างอาชีพให้พนักงานเกษียณมีรายได้

ธุรกิจห้าดาวสร้างอาชีพให้พนักงานเกษียณมีรายได้ คุณสุนทร จักษุกรรฐ์  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส   บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์  แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด หรือ ธุรกิจห้าดาว และ พลเรือตรีสุมิตร แดงดีเลิศ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ  ร่วมแสดงความยินดีกับคุณอุไรรัตน์ ปุญญวัฒน์โสภณ อดีตพนักงานของซีพีเอฟที่เกษียณแล้ว ในโอกาสเปิดร้าน Five Star  บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า   ด้วยรูปแบบร้านนั่งรับประทานและสั่งกลับบ้าน ที่ปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้ทันสมัย  อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัยระดับสากล RaveetawanBlogger INNWhy Club : อยากเห็น…สังคมไทยวัยทำงาน…ใช้ชีวิตได้สมาร์ทช่วงวัยเกษียณ…มีสุขภาพกาย-ใจ-เงิน แข็งแรง… เริ่มวางแผนชีวิตด้วยการเก็บออมเงินอย่างถูกที่ถูกทางและมีวินัย…และหลังหยุดทำงานไปแล้ว…ยังมีเงินใช้อย่างเพียงพอไม่เป็นภาระลูกหลาน คนใกล้ชิด.