ขุนคลังตั้ง “วิพุธ อ่องสกุล” นั่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ล.ต.

“อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์” รมว.คลัง แต่งตั้ง “วิพุธ อ่องสกุล” อจ.จากนิด้า นั่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต.

“นำสินฯ”รับรางวัล “บ.ประกันวินาศภัยพัฒนาดีเด่น” จาก “รมว.คลัง”

“อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์” รมว.คลัง มอบรางวัล”บ.ประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น” ให้ “นำสินประกันภัย” มี “วรวัจน์ เจริญชัยพงศ์” กก.รองกรรมการผอ. รับมอบ