SCB จัดแข่งขันวาดภาพระบายสีสร้างโอกาสเยาวชน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ โครงการ ‘กล้าใหม่…ใฝ่รู้’ ปีที่ 11 เพื่อเป็นเวทีแห่งโอกาสที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน