บริษัทกลางฯ ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกิจกรรม “ถนนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน” จังหวัดนครสวรรค์

บริษัทกลางฯ ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกิจกรรม “ถนนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน” จังหวัดนครสวรรค์

ปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย มีสติไม่ประมาท ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน

ปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย มีสติไม่ประมาท ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน