บริษัท กลางฯ ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำโครงการ สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย ประจำปี 2567 ปีที่ 2

บริษัท กลางฯ ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำโครงการ สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย ประจำปี 2567 ปีที่ 2

บริษัทกลางฯ จัดกิจกรรม “วันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” RVP Road Safety Day ประจำปี 2567 ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทุกสาขาทั่วประเทศ

บริษัทกลางฯ จัดกิจกรรม “วันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” RVP Road Safety Day ประจำปี 2567ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทุกสาขาทั่วประเทศ

บริษัทกลางฯ จัดพิธีมอบรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2565 “e-Claim Awards 2022”

บริษัทกลางฯ จัดพิธีมอบรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2565 “e-Claim Awards 2022”

บริษัทกลางฯ ลงนามบันทึกความร่วมมือให้บริการผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ ร่วมกับมิตรไมตรีคลินิก นำร่อง 25 สาขา จังหวัดนนทบุรี

บริษัทกลางฯ ลงนามบันทึกความร่วมมือให้บริการผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถร่วมกับมิตรไมตรีคลินิก นำร่อง 25 สาขา จังหวัดนนทบุรี

บริษัท กลางฯ รับรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมการประกันภัยรถภาคบังคับอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2565

บริษัท กลางฯ รับรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมการประกันภัยรถภาคบังคับอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2565

ทำประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ผ่านไลน์ @irvp กับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สะดวก รวดเร็ว ทำเองได้ทุกที่ ทุกเวลา

ทำประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ผ่านไลน์ @irvp กับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สะดวก รวดเร็ว ทำเองได้ทุกที่ ทุกเวลา

อุบัติเหตุทางถนน“ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566” บริษัท กลางฯ ร่วมกับบริษัทประกันภัย ช่วยเหลือเยียวยาทันที ภายใน 24 ชั่วโมง

อุบัติเหตุทางถนน“ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566” บริษัท กลางฯ ร่วมกับบริษัทประกันภัย ช่วยเหลือเยียวยาทันที ภายใน 24 ชั่วโมง

บริษัทกลางฯร่วมสร้างการขับขี่ที่ปลอดภัยกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างและกลุ่มไรเดอร์

พิธีแถลงข่าว“ความร่วมมือเพื่อสร้างการขับขี่ที่ปลอดภัยในกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างและกลุ่มไรเดอร์”

“ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566” บริษัทกลางฯ ร่วมกับบริษัทประกันภัย ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทันที ภายใน 24 ชั่วโมง

“ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566” บริษัทกลางฯ ร่วมกับบริษัทประกันภัย ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทันที ภายใน 24 ชั่วโมง