เจนเนอราลี่ จัดกิจกรรม “ลดความต่าง” ในสังคม

“บัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ”CEO เจนเนอราลี่ประกันชีวิต จัดกิจกรรมวันสตรีสากล“Be Bold For Inclusion” พร้อมกับเจนเนอราลี่ทั่วโลกกว่า 60 ปท.ตอกย้ำนโยบาย”ยอมรับความแตกต่างอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม”