เมืองไทยประกันภัย จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จ่ายเงินปันผล 5.00 บาทต่อหุ้น

เมืองไทยประกันภัย จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567จ่ายเงินปันผล 5.00 บาทต่อหุ้น

“เมืองไทยประกันชีวิต” มอบเงินแก่มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม

“พิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์” รองกก.ผจก.อาวุโส เมืองไทยประกันชีวิต มอบเงินแก่มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ในโครงการ “ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรี” โดย “ปุณฑริกา ใบเงิน” กก.มูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ @หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต

ผู้โชคดีรางวัล iPhone X กิจกรรม Muang Thai iDrive Application

“ปุณฑริกา ใบเงิน” กก.รองกก.ผจก.ผู้จัดการอาวุโส เมืองไทยประกันภัย นำทีมผู้บริหารร่วมจับฉลากรายชื่อผู้โชคดี รางวัล iPhone Xลูกค้าประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ที่ร่วมกิจกรรม “ โหลด รับ ขับ ลุ้น” ดาวน์โหลด Muang Thai iDrive Application แอปพลิเคชันเพื่อการขับขี่ปลอดภัย