“อลิสา สิมะโรจน์” ผู้บริหาร AIA รับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี”

“อลิสา สิมะโรจน์” ปธ.จนท.ฝ่ายบริหารตัวแทนประกันชีวิต AIA รับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ปี 61 สาขาบริหาร/พัฒนาธุรกิจ โดย “พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์” องคมนตรี เป็นผู้มอบฯ @หอประชุมกองทัพอากาศ