ส.ประกันชีวิตฯเผย 5 ภารกิจปีหมูทอง สร้างความเชื่อมั่น “ผู้บริโภค-ธุรกิจประกันฯ”   

“นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์” นายกสมาคมประกันชีวิตชวนคนไทยร่วมฝึกวินัยออมเงินใช้วัยเกษียณ เผย 5 ภารกิจปีหมูทองสร้างความเชื่อมั่น “ผู้บริโภค-ธุรกิจประกันฯ”  

AIA เผย ผลดำเนินงานครึ่งปีแรกแข็งแกร่ง

” มร. อึง เค็ง ฮุย” ปธ.จนท.บริหาร/กก.ผจก.ใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ เผย ผลดำเนินงานครึ่งปีแรก 61 แข็งแกร่ง VONB ธุรกิจใหม่โต 17% ไม่รวม IFA โต 24% กำไรเพิ่ม 14% เงินปันผลระหว่างกาลเพิ่ม 14%