รมช.คลัง เปิดบู้ธกรุงไทย-แอกซ่าฯ

“สุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย” รองปธ. อาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาดฯ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตให้การต้อนรับ “วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ” รมช.คลัง เปิดบูธในงาน Money Expo Year – End 2018

ทิพยประกันภัย เปิดบูธ Money Expo Year – End 2018

“วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ” รมช. คลัง พร้อมด้วย “ชาติชาย พยุหนาวีชัย” ผอ.ธ.ออมสิน ร่วมเปิดบูธ ทิพยประกันภัย ในงาน Money Expo Year – End 2018 มี “วิชัย ลิขิตชัยวรรณ” รอง MD ทิพยประกันภัย ให้การต้อนรับ  

รมช.คลังเปิดบูธ “กรุงไทย-แอกซ่าฯ”งาน Money Expo อุดรฯ

“วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ” รมช.คลัง พร้อมด้วย “สันติ วิริยะรังสฤษฏ์” ปธ.จัดMoney Expo อุดรธานี ร่วมเปิดบูธ “กรุงไทย-แอกซ่า ฯ”  มี “โชติรส บริสุทธิ์” ปธ.บริหารงานขายฝ่ายตัวแทนให้การต้อนรับ