ไทยประกันชีวิต มอบเงินเพื่อการแพทย์

“อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล” กก./ปธ.จนท.บริหาร ไทยประกันชีวิต มอบเงิน 600,000 บ. แก่ “ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา” ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลการระบาดของโรคติดเชื้อทุกระบบ @ อาคารไทยประกันชีวิต