สถาบันประกันภัยไทยจัดอบรมหลักสูตรเชิงปฎิบัติการสำหรับผู้บริหารในหัวข้อ “ศาสตร์และศิลป์ของการเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น : The art and science of negotiation for greater success”

สถาบันประกันภัยไทยจัดอบรมหลักสูตรเชิงปฎิบัติการสำหรับผู้บริหารในหัวข้อ “ศาสตร์และศิลป์ของการเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น : The art and science of negotiation for greater success”

สถาบันประกันภัยไทยจัดอบรมหลักสูตร “Cyber Security Insurance : อุดรอยรั่วจากการโจมตี และป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยประกันภัยไซเบอร์”

สถาบันประกันภัยไทยจัดอบรมหลักสูตร “Cyber Security Insurance : อุดรอยรั่วจากการโจมตี และป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยประกันภัยไซเบอร์”

สถาบันประกันภัยไทยร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย จัดอบรมหลักสูตร “Public Speaking สร้างความสำเร็จในการทำงาน ด้วยการสื่อสารระหว่างวัย”

สถาบันประกันภัยไทยร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย จัดอบรมหลักสูตร “Public Speaking สร้างความสำเร็จในการทำงาน ด้วยการสื่อสารระหว่างวัย”

สถาบันประกันภัยไทยจัดสอบหลักสูตรนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัยในงาน “Thailand InsurTech Fair 2023”

สถาบันประกันภัยไทยจัดสอบหลักสูตรนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัยในงาน “Thailand InsurTech Fair 2023”

TIIจัดอบรมพิเศษ Cyber Security Insurance อุดรอยรั่วจากการโจมตี ป้องกันความเสี่ยงด้วยประกันไซเบอร์

TIIจัดอบรมพิเศษ Cyber Security Insurance อุดรอยรั่วจากการโจมตี ป้องกันความเสี่ยงด้วยประกันไซเบอร์

โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ร่วมกับสถาบันประกันภัยไทย (TII) จัดอบรมติวสอบ IC License

โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ร่วมกับสถาบันประกันภัยไทย (TII) จัดอบรมติวสอบ IC License

TII กระตุ้นสังคมตระหนักรับมือ “ภัยก่อสร้างใหญ่” จัด “เจาะลึกการป้องกันความเสี่ยงจากก่อสร้าง” ลดสูญเสีย

TII กระตุ้นสังคมตระหนักรับมือ “ภัยก่อสร้างใหญ่” จัด “เจาะลึกการป้องกันความเสี่ยงจากก่อสร้าง” ลดสูญเสีย

TII ปรับกลยุทธ์ปี65ผลงานพุ่ง 51% กว่า 111 ล้าน นำเทคโนฯขับเคลื่อนพันธกิจดันเป้าปี66โตเพิ่ม10%

TII ปรับกลยุทธ์ปี65ผลงานพุ่ง 51% กว่า 111 ล้านนำเทคโนฯขับเคลื่อนพันธกิจดันเป้าปี66โตเพิ่ม10%