“ไทย-เมียนมาร์” MOU ความร่วมมือด้านการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับผ่านแดน

“นพดล สันติภากรณ์” MD บ.กลางฯ ฐานะ “สนง.ประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติไทย” MOU กับ “สนง.ประกันภัยรถผ่านแดนฯเมียนมาร์” จัดให้มีประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับผ่านแดน 2 ปท. คุ้มครอง “ปชช.-รถขนส่งสินค้า”ระหว่างกัน