“ชับบ์สามัคคีประกันภัย”สนับสนุนโรงเรียนตชด.

“เอ็ดเวิร์ด คอปป์” CEO ชับบ์สามัคคีประกันภัย มอบหนังสือ/คอมพิวเตอร์เด็กในถิ่นทุรกันดาร มี “พล.ต.ท. ประพันธ์ จันทร์เอม” ผบ.ตชด.เป็นผู้รับมอบ