สหประกันชีวิต มอบเงินสินไหม กรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ผับ “เม้าส์เทน บี” สัตหีบ-ชลบุรี

สหประกันชีวิต มอบเงินสินไหม กรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ผับ “เม้าส์เทน บี” สัตหีบ-ชลบุรี