OCEAN LIFE รับรางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ระดับดีเด่น ปี 2566 สนับสนุนทุกความหลากหลาย ตอกย้ำรักคือพลังสร้างความยั่งยืน

OCEAN LIFE รับรางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ระดับดีเด่น ปี 2566สนับสนุนทุกความหลากหลาย ตอกย้ำรักคือพลังสร้างความยั่งยืน

ไทยสมุทร รับรางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น” ตอกย้ำการสนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง Diversity & Inclusion

ไทยสมุทร รับรางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น” ตอกย้ำการสนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง Diversity & Inclusion

ก.แรงงานฯมอบโล่OCEAN LIFE สถานประกอบกิจการดีเด่นฯ

“สุวรรณ อุดมเฉลิมเดช” ผช.MD OCEAN LIFE รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ 5 ปีซ้อน จาก “พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว” รมว.แรงงาน @รร.เซ็นจูรี่ พาร์ค

ไทยสมุทรรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ

“สุวรรณ อุดมเฉลิมเดช” ผช.MD ไทยสมุทรประกันชีวิต รับโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นจาก “หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ” ปลัดแรงงาน