บริษัทกลางฯ ร่วมกับ ส.วินาศภัยไทย และบริษัทประกันภัย มอบหมวกนิรภัย จำนวน 126,117 ใบ เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

บริษัทกลางฯ ร่วมกับ ส.วินาศภัยไทย และบริษัทประกันภัย มอบหมวกนิรภัย จำนวน 126,117 ใบ เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

บริษัทกลางฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 8

บริษัทกลางฯ จัดกิจกรรม “วันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 RVP Road Safety Day ผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกสาขาของบริษัทกลางฯทั่วประเทศ “ขับเคลื่อนการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนเพื่อทุกคนเดินทางปลอดภัย”