เจนเนอราลี่ บุกภาคใต้ส่ง “แซมดาร์ชิ สุมิท” ลงพื้นที่ให้กลยุทธ์ทำงานใกล้ชิด

เจนเนอราลี่ บุกภาคใต้เต็มสูบส่ง “แซมดาร์ชิ สุมิท” ลงพื้นที่เยี่ยมสำนักตัวแทน พร้อมให้ทิศทางกลยุทธ์การทำงานอย่างใกล้ชิด