สมาคมประกันชีวิตไทยเตือนหากยกเลิกประกันชีวิตก่อนเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดอาจเสียสิทธิลดหย่อนภาษี

สมาคมประกันชีวิตไทยเตือนหากยกเลิกประกันชีวิตก่อนเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดอาจเสียสิทธิลดหย่อนภาษี