พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ตอกย้ำจิตวิญญาณ “We DO” มอบ Face Shields จากฝีมือพนักงานให้แก่โรงพยาบาลศิริราช

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ตอกย้ำจิตวิญญาณ “We DO” มอบ Face Shields จากฝีมือพนักงานให้แก่โรงพยาบาลศิริราช

ไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ บริจาคสมทบกองทุน “ศิริราชรักษภิบาล” (สู้ภัยโควิด)

ไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ บริจาคสมทบกองทุน “ศิริราชรักษภิบาล” (สู้ภัยโควิด)

ต่อใบอนุญาตประกันฯกับ TII สมทบทุนสร้างศูนย์ผู้สูงอายุศิริราช

“ทัตเทพ สุจิตจร” ผอ.สถาบันประกันภัยไทยช่วนต่อใบอนุญาตประกันฯกับ TII ร่วมนำค่าอบรมสมทบทุนสร้างศูนย์ผู้สูงอายุศิริราช ประเดิมแล้ว 1.25 แสนบาท