ไทยประกันชีวิต ทำแผนแม่บท SDGs พร้อมออกหนังโฆษณากระตุ้นคนไทยรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

ไทยประกันชีวิต ทำแผนแม่บท SDGs พร้อมออกหนังโฆษณากระตุ้นคนไทยรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

ไทยประกันชีวิตจิตอาสา ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 38 และกองพันทหารม้าที่ 10 ค่ายสุริยพงษ์ รุดเข้าฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน ในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ไทยประกันชีวิตจิตอาสา ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 38 และกองพันทหารม้าที่ 10 ค่ายสุริยพงษ์ รุดเข้าฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน ในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน