เปิดตัวแล้ว!“ VirX ไวร์เอ็กซ์ สเปรย์พ่นจมูก” ทางเลือกผู้ป่วยโควิดไม่แสดงอาการ เปิดขายกันยานี้

“สตาร์ ริช” ร่วมกับ Sanotize เปิดตัว “ VirX ไวร์เอ็กซ์ สเปรย์พ่นจมูก” ทางเลือกผู้ป่วยโควิดไม่แสดงอาการ  เปิดขายกันยานี้