Insure World : “ฮานอย รี”ปักธง!ปี’67เติบโตยั่งยืน ปลื้มปีก่อนกำไร”นิว ไฮ”ทะลุ10.5 ล้านเหรียญ!

“ฮานอย รี”ปักธง!ปี’67เติบโตยั่งยืน ปลื้มปีก่อนกำไร”นิว ไฮ”ทะลุ10.5 ล้านเหรียญ!

Insure World : น้ำท่วมทุบศก.จีนพัง 3.2หมื่นล้านเหรียญ 50%ของความเสียหายทั้งเอเชีย/เกินครึ่งไร้ประกัน

น้ำท่วมทุบศก.จีนพัง 3.2หมื่นล้านเหรียญ50%ของความเสียหายทั้งเอเชีย/เกินครึ่งไร้ประกัน