“ซิตี้แบงก์” แนะลงทุนมั่นคง ชีวิตมั่งคั่งในกองทุน Multi Asset

“ดอน จรรย์ศุภรินทร์” ผช.MD ซิตี้แบงก์ แนะลงทุนมั่นคง ชีวิตมั่งคั่งในกองทุน Multi Asset กระจายความเสี่ยง ด้านพญ.หฤทัย ไกรวพันธ์ ที่ปรึกษาวางแผนการเงิน AIA ชูลงทุนยูนิตลิ้งค์ ผลิตภัณฑ์ AIA Prestige คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี