สมาคมประกันชีวิตไทยเสริมฝัน ปั้นอนาคตให้เยาวชนรู้หลักวางแผนการเงิน

เพิ่มเพื่อน

สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิร่มฉัตร และพันธมิตร จัดโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 เวทีส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และทักษะด้านเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเงินส่วนบุคคล และการประกันชีวิต พร้อมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พร้อมชิงทุนการศึกษาและศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สมาคมประกันชีวิตไทยจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการศึกษามาโดยตลอด พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับชั้นมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาและรางวัลการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษาที่เรียนดีสอบได้คะแนนสูงสุดในสาขาประกันภัย และวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตเป็นประจำทุกปี สำหรับเยาวชนในระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา สมาคมประกันชีวิตไทยได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, มูลนิธิร่มฉัตร,
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพันธมิตร จัดโครงการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ” ซึ่งเป็นโครงการที่เปรียบเสมือนเวทีให้เยาวชนที่มีความสนใจด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินส่วนบุคคล และการประกันชีวิต ได้มาพัฒนาความรู้เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ เศรษฐศาสตร์เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร การเข้าใจเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญ สำหรับเยาวชนที่เลือกเป็นนักลงทุน หรือ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย การเข้าใจเศรษฐศาสตร์จะทำให้เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการวางแผนรับมือกับความเสี่ยงในอนาคตทั้งกับชีวิตหรือทรัพย์สินก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำกันตั้งแต่วัยเยาว์ เพราะประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ Aging Society อย่างเต็มรูปแบบแล้ว แต่ยังต้องเผชิญกับปัญหาเก็บออมเงินไม่พอใช้ คนที่ต้องเกษียณอายุการทำงานแต่ไม่มีเงินเก็บจนกลายเป็นภาระให้ลูกหลานก็มีอยู่มาก ดังข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ระบุว่า ครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ 21.6 ล้านครัวเรือน พบว่ามีครัวเรือนที่มีการออมเงิน 15.7 ล้านครัวเรือนหรือร้อยละ 72.9 และอีก 5.8 ล้านครัวเรือนหรือร้อยละ 27.1 ยังไม่มีเงินออม เพราะฉะนั้นการให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินตั้งแต่เนิ่นๆ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

สำหรับในปี 2562 นี้โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 และได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันไปเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียนทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัดสนใจเข้าสมัครเพิ่มขึ้นทุกๆปี

โดยในปีนี้มีนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้ความสนใจเข้าสมัครทั้งสิ้น 5,641 คน จาก 1,257 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยจะมีการจัดการแข่งขันคัดเลือกผู้ชนะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 และจัดการแข่งขันคัดเลือกผู้ชนะของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน