สมาคมตีต้าเลือก “นีรชา” นั่งนายกฯคนใหม่

 

สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) หรือ The Ecotourism & Adventure Travel Association หรือ TEATA จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 โดยที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงการคัดเลือกนายกสมาคมฯและคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเดิมที่มีนางดวงกมล  จันทร์สุริยวงศ์ เป็นนายกสมาคมฯ หมดวาระลง ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเลือก คุณนีรชา วงศ์มาศา ขึ้นเป็นนายกสมาคม TEATA คนใหม่  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงแรมใบหยกสวีท ประตูน้ำ

 

 

 

คุณนีรชา วงศ์มาศา นายกสมาคม Teata คนใหม่ กล่าวว่า การดำเนินงานของสมาคมฯจากนี้ไปจะดำเนินการสานต่อนโยบายของคณะกรรมการชุดเดิมที่ได้สานเจตนารมณ์ของสมาคมฯมาอย่างต่อเนื่องคือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเฉพาะการสร้างสรรค์การท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืนและเติบโตผ่านเครือข่ายที่มีอยู่

 

 

ขณะเดียวกันทางสมาคมฯได้มีนโยบายที่จะนำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก้าวสู่เวทีสากลให้เติบโตควบคู่ไปกับธุรกิจของสมาชิกสมาคมฯ ในแง่ของการผลักดันผลงานของสมาชิกให้เติบโตไปพร้อมกัน ที่สำคัญสมาคมฯจะให้ความสำคัญกับการประสานงานการทำงานในทุกภาคีเครือข่ายด้วย ส่วนการต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จากรากฐานเดิมนั้น ขณะนี้มีหลายพื้นที่ของประเทศไทยที่มีเสน่ห์แต่ทางสมาคมฯยังไม่ได้นำสมาชิกลงไปสัมผัสออกมาทำตลาดและเชื่อว่าหลายพื้นที่นี้สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดตามคลัสเตอร์ได้

 

 

คุณนีรชา กล่าวด้วยว่า ปีนี้มีความตั้งใจทำการตลาดเชิงรุกเพราะเชิงรุกของตีต้าเรามีศักยภาพสามารถไปสู่เวทีสากลได้ซึ่งสมาคมฯมองเป็นนโยบายหลักเลย โดยมีสมาชิกสมาคมฯร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อน  อย่างไรก็ตาม สมาคมฯได้มีงานเร่งด่วนระดับสากลและเราก็อยู่บนเวทีนี้ด้วย คือ งานThailand Travel Mart Plus 2017 (TTM 2017)  ซึ่งจะพยายามทำให้ดีที่สุดต่อไปให้ได้

 

 

ด้าน ดร.วีรศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)หรือทีเส็บ TCEB ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘เทรนด์การท่องเที่ยวโลก และการท่องเที่ยวในประเทศไทย’ ว่า แนวโน้มการท่องเที่ยวต่อจากนี้ จะกลายเป็นแบบ Exotic Traveller มากขึ้น คือ นักท่องเที่ยวจะค้นหาจุดหมายปลายทางแปลกใหม่ ซึ่งไม่ใครมีเคยเห็น หรือไปถึงมาก่อน

 

 

ทั้งนี้ มองว่าประเทศไทยในอนาคตสามารถสร้างสินค้าทางการตลาดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีเอกลักษณ์ สร้างรายได้ และสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองให้กับคนท้องถิ่นได้ ด้วยหลัก 5F คือ Food (อาหารท้องถิ่นไทย), Fruit (ผลไม้เมืองร้อนของไทย), Film (ภาพยนตร์และเพลงไทย), Fighting (มวยไทย) และ Festival (เทศกาลงานประเพณีไทย)

 

 

 

 

 

ดร.วีรศักดิ์ ได้กล่าวด้วยว่า ขณะนี้สิ่งที่สมาคม Teata กำลังดำเนินอยู่และที่ผ่านมาได้มองว่า เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับปรัชญาเพราะแค่คำว่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทำให้ไม่มี่คำว่าสิ้นสุด เนื่องจากปัจจุบันบ้านเรามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้สามารถทำกิจกรรมทางการตลาดตามปรัชญาของสมาคมฯได้อย่างมากมาย เฉพาะอย่างยิ่งการทำตลาด Niche Market ของสมาคมฯนับเป็นตลาดที่มีคุณภาพสูงและคิดว่าสมาคม Teataสามารถวางรากฐานให้กับสังคมได้

 

 

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก http://shutterexplorer.com

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน