หลักสูตรการประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ รุ่น 1

นายนพดล สันติภากรณ์ อุปนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย (คนกลาง แถวหน้า) เป็นประธานมอบวุฒิบัตรโครงการอบรม “หลักสูตรการประกันภัยอุบัติเหตุ และการประกันสุขภาพ รุ่นที่ 1” จัดโดยชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพไปสู่มาตรฐานวิชาชีพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจประกันวินาศภัย ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน