หลักสูตรการประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ รุ่น 1

นายนพดล สันติภากรณ์ อุปนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย (คนกลาง แถวหน้า) เป็นประธานมอบวุฒิบัตรโครงการอบรม “หลักสูตรการประกันภัยอุบัติเหตุ และการประกันสุขภาพ รุ่นที่ 1” จัดโดยชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพไปสู่มาตรฐานวิชาชีพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจประกันวินาศภัย ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com