ประชุมร่วมสมาคมประกันวินาศภัย 4 ประเทศ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Bangkok Annual Liaison Meeting: BGPT ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยชั้นนำในอาเซียน 4 ประเทศ ประกอบด้วย Brunei Insurance and Takaful Association (BITA), General Insurance Association of Singapore (GIAS) และ Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

พร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และการประสานความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีคณะกรรมการบริหารและคณะผู้บริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับและร่วมการประชุม ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน