ประชุมร่วมสมาคมประกันวินาศภัย 4 ประเทศ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Bangkok Annual Liaison Meeting: BGPT ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยชั้นนำในอาเซียน 4 ประเทศ ประกอบด้วย Brunei Insurance and Takaful Association (BITA), General Insurance Association of Singapore (GIAS) และ Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

พร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และการประสานความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีคณะกรรมการบริหารและคณะผู้บริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับและร่วมการประชุม ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com