มอบวุฒิบัตรอบรมCCPR รุ่นที่ 22

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “การสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย รุ่นที่22” (Corporate Communications& Public Relations for Insurance Executive – CCPR 22) จัดโดย สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ MCOT ACADEMY บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยมีนายชัยนันต์ สันติวาสะ ผู้อำนวยการฝ่ายMCOT ACADEMYบมจ. อสมท ให้เกียรติมอบวุฒิบัตร ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ได้รับความรู้และแนวทางการทำงานจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจประกันวินาศภัยได้ ณ โรงแรมบั้ดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน