เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่น 3

          

เพิ่มเพื่อน

นายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 3” จำนวน 77 คน จัดโดยชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์ โดยหลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในด้านการรับประกันภัยรถยนต์ให้กับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ ให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจประกันวินาศภัย รวมระยะเวลาการอบรม 40 ชั่วโมง ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน