ประกันภัยรุกตลาดประกันภัยไซเบอร์ เร่งพัฒนากรมธรรม์คุ้มครองความเสี่ยงทางไซเบอร์

 

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยมีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อช่วยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าและบริการต่าง ๆ ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก็ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงบุคคล มีความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ธุรกิจประกันภัยจึงมองเห็นโอกาสในการคิดค้น พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ขึ้น เพื่อให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เป็นผลมาจากการถูกภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น การรั่วไหลของข้อมูล การถูกโจมตี/ข่มขู่/เรียกค่าไถ่ทางไซเบอร์ หรือการสูญเสียรายได้ของธุรกิจ เป็นต้น

ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยไซเบอร์ของไทยนั้นเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งต่างจากต่างประเทศที่มีผลิตภัณฑ์นี้มานานแล้ว เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการไม่ได้ให้ความสนใจซื้อประกันภัยไซเบอร์ แม้ว่าความเสี่ยงด้านไซเบอร์นั้นเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงก็ตาม แต่เมื่อมีการโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มมากขึ้น ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้ประกอบการมีการตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงในโลกไซเบอร์มากขึ้น ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรหันมาให้ความสำคัญมากขึ้น จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ตลาดประกันภัยไซเบอร์มีการขยายตัว ดังนั้น จึงเชื่อมั่นว่าการประกันภัยไซเบอร์นี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าทั้งประเภทบุคคลรวมถึงกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ และคาดว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนนโยบายการประกันภัยในยุคดิจิทัลของสำนักงาน คปภ. จึงได้ร่วมกับ สถาบันประกันภัยไทย และ The Malaysian Insurance Institute (MII) จัดอบรมเรื่อง “Cyber Threat and Insurance” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมด้านการบริหารความเสี่ยงและผลกระทบต่อธุรกิจอันเนื่องมาจากภัยคุมคามไซเบอร์ให้กับผู้บริหารของธุรกิจประกันภัย โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านกฎหมายและด้านการพิจารณารับประกันภัยทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ ดร. รุจิระ บุนนาค กรรมการผู้จัดการ สำนักกฎหมาย มารุต บุนนาค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ และ Mr. Gerard Roy Sharma, LLB (Hons) (London), CLP Principal Officer and Managing Director of Asia Reinsurance Brokers ซึ่งการอบรมได้รับเกียรติจาก ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี

 

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน