Best Surveyor Award 2018

เพิ่มเพื่อน

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดพิธีมอบรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี2561 หรือ Best Surveyor Award 2018 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในการมอบรางวัล และมี นายอานนท์ วังวสุ เลขาธิการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย และประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Survey ยุค 4.0” พร้อมด้วยคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ผู้บริหารประกันภัย และบริษัทสำรวจภัยร่วมาน ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด รัชดา

สำหรับโครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2561 หรือ Best Surveyor Award 2018 นี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ของบริษัทสมาชิกของสมาคมฯ และพนักงานของบริษัทสำรวจภัยที่ทำหน้าที่ให้บริการสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ได้พัฒนาทักษะ พัฒนาความรู้ และให้บริการต่อประชาชนผู้ให้รับบริการด้วยความประทับใจ โดยโครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่นจัดขึ้นเป็นปีที่ 7 แลัว ซึ่งในปี 2561 มีพนักงานสมัครเข้ารับสอบคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 61 คน และมีผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 13 คน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน