นักรบเสื้อขาวสู้ภัยโควิด-19

ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามและรับมอบสัญญาประกันชีวิตกลุ่ม“โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19” จากนายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ความคุ้มครองประกันชีวิตสำหรับแพทย์และพยาบาลที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 และเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ทุนประกันรายละ 5,000,000 บาท โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และ ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุลกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับแพทย์-พยาบาลที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ ณ สานักงานแพทยสมาคมฯ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน