คุณประภาพร ลิขสิทธิ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) เปิดถึงนโยบายการทำงานส่วนหนึ่งที่มุ่งส่งเสริมให้ตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศได้รับความรู้และร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมในแต่ละท้องถิ่นทั่วถึงทั่วไทย ตามที่ได้แถลงไว้เมื่อ 14 มีนาคม 2566 ครั้งเมื่อได้รับตำแหน่งครั้งแรก ว่า เพื่อให้ส่งเสริมนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น THAIFA จึงเร่งดำเนินการต่อเนื่องในการจัดการเลือกตั้งประธานคณะอนุกรรมการประจำแต่ละจังหวัดขึ้น

“ตามนโยบายที่เราต้องมีคณะอนุกรรมการ THAIFA ให้ครบจังหวัดเพื่อที่สมาชิกของ THAIFA จะได้รับข้อมูลข่าวสารและร่วมกันพัฒนาต่อยอดอาชีพตัวแทนประกันชีวิตให้เป็นประโยชน์กับสังคมในจังหวัดนั้นๆ อย่างครอบคลุมและทั่วถึงทั่วไทย” นายกสมาคมตัวแทนฯ กล่าวและว่า

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้ทางฝ่ายภูมิภาค THAIFA ร่วมกับ ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ.จ.แม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดการเลือกตั้งประธานคณะอนุกรรมการ THAIFA จ.แม่ฮ่องสอน  โดย ว่าที่พันตรีเฉลิม ปิยะศิริวัฒน์ ผู้จัดการภาค บมจ.ไทยประกันชีวิต ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานคณะอนุกรรมการ THAIFA จ.แม่ฮ่องสอน คนใหม่เรียบร้อยแล้ว

และในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ล่าสุด ทางฝ่ายภูมิภาค ได้ร่วมกับ ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ.จ.ตาก ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งประธานคณะอนุกรรมการ THAIFA จ.ตาก ขึ้นต่อ แล้วผลคัดเลือกปรากฎว่า คุณณธกร พิธนนันท์ จาก บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จำกัด ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานคณะอนุกรรมการ THAIFA จ.ตาก คนใหม่อีกคน

ทั้งนี้เป็นการเร่งขยายบุคลากรตัวแทนประกันชีวิตที่มีจิตอาสาในพื้นที่ท้องถิ่นให้เข้ามาช่วยกันทำงานให้ความรู้และสื่อสารข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการให้ความร่วมมือและร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมประกันชีวิตอย่างครบทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย และเป็นการสนับสนุนให้ตัวแทนจากทุกบริษัทมีส่วนร่วมในงานสมาคม

เพื่อแบ่งปันความรู้ และเพิ่มเติมความรักให้คนที่อยู่ในอาชีพเดียวกัน ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความร่วมมือกับ สำนักงาน คปภ. และสมาคมประกันชีวิตไทย เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันชีวิตด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน