ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และสายธุรกิจในเครือ ได้รับรางวัลทั้งระดับประเทศและสากล รวม 10 รางวัล สะท้อนความเชื่อมั่นของลูกค้าและคู่ค้า มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มอบความสุขให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างประสบการณ์บริการที่ยอดเยี่ยมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทย ก้าวสู่ความมั่นคงทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงินในเครือทีซีซี ตอกย้ำความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นผู้นำด้านการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทย โดยล่าสุด ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล จากเวที Thailand Best Employer Brand Awards 2024 ที่จัดขึ้นโดย World HRD Congress จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลสุดยอดนายจ้างยอดเยี่ยม (Best Employer Brand Award) 2.รางวัลสุดยอดนายจ้างแห่งปี (Dream Employer of the Year) และ 3.รางวัลองค์กรที่น่าร่วมงานด้วย (Dream Companies to Work for)  

นับเป็นความภาคภูมิใจที่บริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากองค์กรต่างประเทศ และสะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างความสุขให้กับพนักงาน ตั้งแต่การบริหารจัดการ สวัสดิการ และวิถีการทำงานที่คำนึงถึงความสุขในการทำงานของพนักงาน ตลอดจนพัฒนาทักษะความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นเลิศในทุกมิติขององค์กร ตอบโจทย์การวางแผนการเงินแบบครบวงจรเพื่อคนไทย

นอกจากนี้ ในช่วงปี 2566 ที่ผ่านมา ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และสายธุรกิจในเครือ ได้รับรางวัลรวมอีก 7 รางวัล จากเวทีชั้นนำระดับประเทศและระดับสากล ประกอบด้วย ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัล Thailand Technology Excellence Award for Automation – Financial Services หรือบริษัทเทคโนโลยีด้านบริการทางการเงินยอดเยี่ยม จากเวที Asian Technology Excellence Awards 2023 ด้วยการนำเทคโนโลยีแรงงานหุ่นยนต์ดิจิทัลและกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ มาปรับปรุงระบบการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อพัฒนาบริการให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 2.รางวัล CX Stars 2023 ระดับ 3 ดาว จากผลสำรวจบริษัทชั้นนำในอาเซียนกว่า 100 แห่งที่ส่งมอบประสบการณ์ด้านบริการยอดเยี่ยมด้วยนวัตกรรม และ 3.รางวัล Best Financial Products and Service Provider Thailand 2023 หรือผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันและการเงินยอดเยี่ยม จากเวที International Business Magazine Awards 2023 ผ่านแผนการเงินควบคู่กับการลงทุน และพร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนสุขภาพและประกันวินาศภัยที่เหมาะสมกับช่วงอายุและความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างสุขภาพการเงินที่ดีแบบองค์รวม (Financial Wellness Solutions)

ขณะที่ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต ได้รับ 2 รางวัลในด้านธุรกิจประกันชีวิต ประกอบด้วย 1.รางวัล Outstanding Leader 2022 หรือผู้นำดีเด่นในประเทศไทย จากเวที 2022 Asia CEO Summit & Award Ceremony ด้วยความโดดเด่นในด้านการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ที่ลูกค้าสามารถออกแบบความคุ้มครองได้ด้วยตัวเอง และ 2.รางวัล Thailand Service Experience of the Year – Life Insurance หรือรางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลเพื่อสร้างประสบการณ์ด้านบริการที่เป็นเลิศ ในธุรกิจประกันชีวิตไทย จากเวที Asian Experience Awards 2023 ด้วยการนำระบบ 24/7 Digital Access ที่ช่วยบริการลูกค้าครบ จบ ในที่เดียว ผ่าน Line OA พร้อมแชทบอทที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ด้าน INSURE อินทรประกันภัย ได้รับ 2 รางวัลในด้านธุรกิจประกันภัย ได้แก่ 1.รางวัล Best Non-life Insurance Company Thailand 2023 หรือบริษัทประกันภัยไทยยอดเยี่ยม จากเวที International Business Magazine Awards 2023 จากผลประกอบการที่เติบโตในปี 2565 มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยครอบคลุมทุกความต้องการ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่ค้าและลูกค้าในไทยมาอย่างยาวนาน และ 2.รางวัลบริษัทประกันภัยที่ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2565 จากเวที e-Claim Awards 2022 จากความร่วมมือในการเข้าใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติ หรือ e-Claim System อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถได้รับความคุ้มครองดูแลและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็ว

อีกทั้งไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ยังได้รับการจัดอันดับเป็น “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2566 หรือ SET ESG Rating ระดับ A จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พร้อมได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ CGR 5 ดาว ระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

“ความสำเร็จทั้ง 10 รางวัลนี้ รวมถึงได้รับการจัดอันดับเป็นหุ้นยั่งยืนประจำปี 2566 สะท้อนความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และองค์กรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ โดยไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และสายธุรกิจในเครือ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านประกันและการเงินที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นองค์กรชั้นนำที่สร้างความมั่นคงทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทย รวมถึงการมีสุขภาวะทางการเงินที่ดีในอนาคต” นายโชติพัฒน์ กล่าว       

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน